Back to Top

DataCenter Connect

Mã sản phẩm:

Trạng thái: Còn hàng

Giá bán: 0 ₫

Giá thị trường: 1

Số lượng - +
Liên hệ tư vấn

INTRODUCTION
 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 
Kết nối Trung tâm Dữ liệu của
Extreme Networks thúc đẩy triển khai quản lý Extreme bằng xác thực thông qua các thiết bị kiểm soát Truy cập Extreme trong trung tâm dữ liệu và đòi hỏi các yếu tố phần cứng và phần mềm sau được ưu tiên triển khai trước khi kỹ sư dịch vụ chuyên nghiệp của Extreme Networks xuất hiện:
 
Hệ thống quản lý Extreme đầy đủ chức năng và các thiết bị kiểm soát truy cập cực Extreme như mô tả trước đó với quyền truy cập vào các API quản lý công nghệ hypervisor. Lời khuyên cho bạn là nên sử dụng các thiết bị kiểm soát truy cập Extreme vật lý chuyên biệt cho thiết bị này nhưng không bắt buộc. Chia sẻ các thiết bị điều khiển truy cập Extreme với việc triển khai mạng lưới truy cập hoặc sử dụng các thiết bị điều khiển truy cập Extreme dựa trên VM có thể thực hiện được.
Vmware vSphere 4, Microfsoft Windows Server 2008 R2 và Hper-V hoặc Xenserver 5.5 là cần thiết để hỗ trợ APIs cần thiết.
 
Phần cứng cho các thành phần quản lý phải được cung cấp bởi khách hàng.
Sản phẩm được khuyến khích sử dụng là các dòng seri chữ S như các mô-đun S150 hoặc S155. Yêu cầu tối thiểu hoặc là một sản phẩm seri chữ S với mô-đun lớp S130 và nâng cấp chứng chỉ cho mỗi Nâng cấp giấy phép cho mỗi cổng công suất hoặc dòng sản phẩm chữ N với với nâng cấp giấy phép tương tự để phù hợp với xác thực số lượng hệ thống đầu cuối (VM) trên mỗi cổng và trên mỗi khung.
 
Sự liên kết VPN từ xa hoặc các buổi hợp tác cho các chế độ cài đặt từ xa.
 
Các yêu cầu tối thiểu:
Phiên bản quản lý Extreme 3.3.1.25 hoặc cao hơn, bao gồm bộ quản lý điều khiển truy cập và nhận dạng
Java 6 cập nhật 18 hoặc cao hơn
Các bộ chuyển đổi mạng lưới
Extreme với tỷ lệ thích hợp (số phiên nối mạng) của sự xác thực vô số người dùng và đặc tính chính sách tại các cổng máy chủ.
 
Các yêu cầu cho việc sử dụng Nmware
Vmware ESZ 4.0 hoặc cao hơn
Tùy chọn: Vmware v Máy chủ trung tâm tiêu chuẩn 4 v Sphere với chứng nhận “Vmware vSphere 4 Enterprise Plus” cho việc sử dụng các bộ chuyển đổi đã phân tán (nếu sự cô độc VM là cần thiết) hoặc cao hơn.
Các yêu cầu cho việc sử dụng với Citric XEN
XenServer 5.5 với trung tâm XEN hoặc cao hơn
Các yêu cầu cho việc sử dụng  Vmware View
Tất cả Vmware vCenter, các yêu cầu ESX ứng dụng. Sự tích hợp của Vmware View không yêu cầu bất cứ công cụ hoặc phần mềm đặc biệt nào để tích hợp vượt quá sự tích hợp DCM. Máy tính để bàn ảo chỉ cần đơn giản được cấu hình để sử dụng 802.1x và người dùng phải sử dụng View Client để truy cập vào các máy tính để bàn thông qua PCoIP để cho phép xác thực dựa trên người dùng.
 
Các dòng seri mô-đun S150, S155 phù hợp để xác thực mỗi máy tính để bàn ảo riêng lẻ và áp dụng một chính sách dựa trên tên người dùng.  Ngoài ra, Hoạt động DCM chuẩn có thể được sử dụng cho để cung cấp quy tắc cho nhóm cổng được kết nối của mỗi máy ảo, nếu xác thực người dùng qua 802.1x không khả dụng.
 
Xin vui lòng xem tài liệu về Vmware View VDI để biết thêm chi tiết của quá trình cài đặt.
 
Bộ điều hợp XenDesktop – Các yêu cầu bổ sung
XenDesktop 5.1
Windows Powershell 2.0 và Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 hoặc mới hơn
Quản lý Extreme 4.3.0 hoặc cao hơn.
 
Các yêu cầu cho việc sử dụng Microsoft Hyper-V
Windows Server 2008 R2 với sự hỗ trợ của Hyper-V
Tài khoản người sử dụng tên miền vpows các quyền quản trị trên máy chủ (để truy cập các vật thể COM từ xa) hoặc trong nhóm những người dùng từ xa.
Hai dịch vụ sau phải được chạy trên máy chủ: Dịch vụ máy chủ và dịch vụ đăng ký từ xa.
 
Kết luận
Dịch vụ được đưa đến sẽ bị giới hạn về chức năng và tỷ lệ như được chỉ ra dưới đây. Các hoạt động sau không phải là một phần phạm vi của công việc. Nếu cần thiết, những mục này có thể được đặt mua và được mua riêng lẻ.
 
Thực hiện điều khiển kiểm soát Extreme – với sự xác thực, xác thực hoặc hay là và với sự đánh giá và sự khắc phục
Sự tích hợp tất cả các thành phần mạng vào trong quản lý Extreme bao gồm Tô pô và cấu hình báo động/ cấu hình sự kiện
Bảo trì mạng